Proizvod

Elektronski tuš – mrežno napajanje

Elektronski tuš se uključuje kada korisnik uđe u domet senzora, odnosno kada se makne izvan dometa senzora tuš prestaje sa radom.

On ima još jednu osobinu da onemogučava predugo tuširanje. Nakon 60 sekundi neprekidnog rada on će se isključiti. Potrebno je izaći izvan dometa senzora da bi tuš ponovno bio spreman za rad.