Edukacija

U cilju poboljšanja kvalitete ugradnje novih uređaja predlažemo stručnim osobama da prođu edukaciju u našoj firmi gdje će na pristupačan način biti upoznati kako na lagan i siguran način montirati elektronske sanitarne uređaje. Na taj način stiče se status educirani monter.

Isto tako za one stručne osobe koje za to pokažu interes organiziramo seminare za status ovlašteni serviser.

Obvezna garancija na uređaje je 1 godina. Garancijski list mora biti ovjeren od stručne osobe.

Pravo na produljenu garanciju, 2 godine, stiče kupac koji je montažu povjerio educiranom monteru.

Garancija počinje teći od datuma na računu.

Projektantima nudimo suradnju kod rješavanja projektnih zadataka i traženja projektantskih rješenja.
Organiziramo prezentacije grupama ili pojedincima sukladno dogovoru.

Edukacija je besplatna!